Alla barn kan lära!

Cognition Matters kombinerar forskning och spelutveckling till en effektiv och rolig träning för att hjälpa barn lära sig matematik. Fokus är inte utantillkunskap och drillning, utan att ge barnen verktyg för att förbättra sin förståelse för tal och samtidigt träna sitt arbetsminne och koncentrationsförmåga.

Titta på filmen

video

Dyskalkyli

Cognition Matters genomgår för tillfället en omorganisation för att fokusera mer på barn med dyskalkyli.

För föräldrar

Vektor och Flex är framtagna av ledande forskare inom kognitiv neurovetensakap och matematik för att hjälpa ditt barn att förbättra sina kognitva och matematiska förmågor.

Kom igång!

För lärare

Vektor och Flex är lekfulla appar som används i klassrum för att ge alla elever möjligheten att få en bra grund i matematik genom att träna arbetsminne, talförståelse och problemlösningsförmå.

Kom igång!

VEKTOR - DET VETENSKAPLIGA TRÄNINGSPROGRAMMET

Vektor är ett program som hjälper barn att träna upp en bra förståelse för matematik tidigt. Det innehåller även övningar som tränar kognitiva förmågor kopplade till matematik. Vektor är ett effektivt och lustfyllt träningsprogram som är både utmanande och belönande!

iPad & iPhone Android Chrome Läs mer

COGNITION FLEX - DET FLEXIBLA ALTERNATIVET

Flex är en flexibel version av Vektor där barnet eller föräldern/läraren kan välja typ av övning. Flex kan användas som ett spel utanför skolan eller för barn med särskilda behov som kan bli hjälpta av att göra extra övningar. 

iPad & iPhone Android Chrome Läs mer

ÖVER 650 MILJONER LÖSTA PROBLEM

Sedan starten 2016 har över 400 000 träningar startats. När vi analyserar slutförda träningar, ser vi att de förbättrats runt 1 standardavvikelse på mattetester, vilket motsvarar en förbättring som vanligtvis sker efter mer än ett helt läsår.

Enkätundersökningar från våren 2018 visade att 90% av lärarna upplevt att elevernas talförståelse har förbättrats, 98% är nöjda med appen och 99% skulle rekommendera andra skolor att använda Vektor

VANLIGA FRÅGOR

VETENSKAPLIG BAKGRUND

Människan har en tendens att associera tal med en plats i rummet. Att träna på tal och aritmetik genom att använda en tallinje är därför ett effektivt att lära sig på. Träning med tallinjen ger barn en bra start för att sedan lättare kunna ta till sig matematik. Andra mer generella kognitiva förmågor är också viktiga för matematik, såsom problemlösning, spatiala förmågor och arbetsminne. Vektor och Flex inkluderar därför dessa element i en kombination av matematisk - och kognitiv träning. 

Traditionell utbildning lär ut fakta. Vektor och Flex ger varje individ de kognitiva färdigheter som behövs för att lära sig och lösa problem. 

Läs mer

PROJEKT

Vektor och Flex är tillgängligt för alla barn världen över - helt kostnadsfritt.
Skolor och organisationer på ett flertal platser, till exempel i Sverige, Finland, Mexiko och Uruguay, använder just nu Vektor och/eller Flex.
Vi tror att våra träningsprogram kan ge alla barn chansen att uppnå sin fulla potential, och vi hoppas att det kommer komma till användning för så många som möjligt.

Läs mer

OM COGNITION MATTERS

Cognition Matters är en svensk icke-vinstdrivande stiftelse. Vårt syfte är att kombinera forskningsfynd med spelutveckling - och skapa lustfyllda träningsprogram för att hjälpa barn att lättare kunna ta till sig matematik och förbättra sin arbetsminneskapacitet. 
Våra program är baserade på solid forskning; vi gör dem roliga och lätta att använda och sprider dem kostandsfritt världen över.

Läs mer

WordPress Image Lightbox Plugin