Om Cognition Matters

Cognition Matters är en svensk icke-vinstdrivande stiftelse. Vårt mål är att utveckla en ny generation av kognitiva träningsverktyg, och att sprida dem världen över.

COGNITION MATTERS

Kognitiv träning är ett av de mest spännande fälten inom kognitiv neurovetenskap. Forskning har visat att det går att träna upp grundläggande kognitiva förmågor genom intensiv, datoriserad träning. Medan traditionell utbildning undervisar fakta, ger koginitiv träning varje individ möjlighet att förbättra de förmågor som behövs vid inlärning och problemlösning.

Kognitiva nedsättningar, som lågt arbetsminne och bristande uppmärksamhetsförmåga, hör till några av de vanligaste anledningarna för varför man misslyckas i skolan, särskilt när det gäller matematik. Arbetsminnesträning har visat sig vara effektivt, inte bara för personer med ADHD, utan för alla.

Forskning och träningsprogram finns för att förbättra arbetsminne, uppmärksamhet, problemlösningsförmåga och talförståelse i matematik. Cognition Matters utvecklar dessa forskningsverktyg till själv-motiverande spel som används på surfplattor. Vi gör dem lätta att använda. Vi distribuerar dem storskaligt värden över, gratis.

Vår målsättning är att skapa ett system med träningsmetoder som märkbart förbättrar arbetsminne, koncentrationsförmåga och matematiska färdigheter - både för barn med dyskalkyli och för normalfungerande barn. Förbättrade inlärningsförmågor, särskilt gällande matematik, och förbättrad uppmärksamhetsförmåga, har en stor inverkan på samhället.

Vi tror att våra träningsprogram kan hjälpa alla barn att uppnå sin fulla lärpotential, även i lågresursområden där bristande intellektuell stimuland ofta begränsar barns utveckling. Det här är vårt sätt att adressera den världsomspända utmaningen med ojämställd utbildning.

Syftet med Cognition Matters är att bygga en bro i gapet mellan forskning och kommersiell spelutveckling. Vårt team kombinerar båda världarna, vilket gör det möjligt för oss att gå från lärdomar från forskning till attraktiva spel-liknande träningsverktyg.

 

WordPress Image Lightbox Plugin