Vanliga frågor

Komma igång

Vektor:

Innan du kan börja träna måste du skapa ett användarnamn. Om du är en förälder gör du det här. Klicka på skapa användarnamn och följ instruktionerna.

Om du är en lärare som vill skapa flera användarnamn för dina elever går du istället hit. Klicka på skapa konto och följ instruktionerna.

Flex:

Du skapar ett användarnamn första gången du använder Flex.

Om du har en iPad eller iPhone går du in i App Store-appen och söker på Vektor eller Cognition Flex.

Länk till Vektor på App Store
Länk till Flex på App Store

Om du har en Android går du in i Google Play Store och söker på Vektor eller Cognition Flex.

Länk till Vektor på Play Store
Länk till Flex på Play Store

Om du vill ha Vektor som ett tillägg till webbläsaren Chrome för att kunna spela på en dator gå till Chrome Web Store och sök på Vektor.

Länk till Vektor på Chrome Web Store

Nej, det är helt kostnadsfritt att använda Vektor och Cognition Flex.

Nej. Vektor och Cognition Flex är mer eller mindre språkfria och kan användas av alla barn, oavsett vilka språkkunskaper de har.

Se våra tips för förberedelser här!

Huruvida du behöver godkännande från elevernas föräldrar beror på vilka regler som gäller för din skola. Dvs om du normalt sätt inte behöver något godkännande när dina elever använder ett datorprogram så behöver du det inte för Vektor/Cognition Flex heller. Vi har inte tillgång till några personuppgifter om eleverna, endast du som lärare vet vilken elev som har vilket användarnamn.
Däremot är det ofta lämpligt att informera föräldrarna, läs mer här.

Ja, att bekanta sig med Vektor och/eller Cognition Flex är ett jättebra sätt att förbereda sig inför träningsperioden med eleverna. Här finns mer information om hur ni kan testa Vektor.Under träning

Kolla in våra tips på den här sidan.

Vi rekommenderar att barnen tränar 30 minuter per dag, men det är möjligt att förkorta träningstiden till 20 minuter genom att logga in på lärarkontot, trycka på elevens användarnamn och bocka i rutan för "kortare träningspass"

Efter 40 träningssessioner spelas det upp ett litet outro. Det går att fortsätta spela vidare om man vill, men vissa övningar kommer då inte att öka i svårighetsgrad eftersom barnen kommer att nå maxnivån på vissa uppgifter.

Vilka övningar som kommer beror dels på hur det gått för eleven i andra övningar, och dels på vilken träningsplan de fått.

För att kunna fortsätta implementera förbättringar och utvärdera nya övningar slumpas träningsplanerna mellan olika användarnamn, och skillnader i övningar kan därför förekomma mellan eleverna.

De grundläggande övningarna som är beprövade i forskning är dock desamma för samtliga elever.

Nej. Vektor och Flex är till för att ge barn bättre förutsättningar för inlärning och ge dem en bra grundförståelse för tal. Det är inte tänkt att ersätta den ordinarie matematikundervisningen, och vi rekommenderar att man fortsätter med det ordinarie arbetet med matematik i skolan parallellt med arbetet med Vektor och/eller Flex.

Det går bra att ta en kort paus och sträcka på sig under träningen.
Ibland kan det hjälpa att stå upp en stund, eller att byta ställning på något annat sätt för att på så vis få upp lite ny energi och fokus.

Vi rekommenderar att man tränar med Vektor under en intensiv träningsperiod, med 4-5 tillfällen per vecka under 8-10 veckor tills man genomfört totalt 40 träningstillfällen.

Anledningen till detta är att det är det upplägget som är beprövat i forskning, och som vi sett ger resultat för barnen.

När ni är inloggade på ert konto på Cognition Matters kan ni klicka på användarnamnet för den elev som tycker att Vektor är läskigt, och sedan kryssa i rutan "Mindre läskig version" för att anpassa träningen.

Många föredrar att arbeta med alla elever samtidigt i helklass, medan andra föredrar att dela in eleverna i halvklasser eller mindre grupper. Fundera över vad ni tror passar er situation bäst, och prova er gärna fram!

I denna film kan ni bl.a. höra hur några andra lärare resonerat kring gruppstorlekar.

Förutom det praktiska med att se till att eleverna får användarnamn och att ni har tillräckligt med lärplattor, är det viktigaste att vara närvarande under varje träningstillfälle för att kunna stötta och peppa eleverna. Här finns tips för hur ni kan förbereda er inför arbetet med Vektor, och här finns tips för hur ni kan stötta eleverna genom träningsperioden.

Vektor är framtaget för - och beprövat på barn utan tidigare förkunskaper i matematik, och det är meningen att de ska lära sig i sin egen takt under träningens gång utan ytterligare instruktioner från lärare.

Om ni märker att många har kommit till ett moment i Vektor som är nytt för klassen kan ni, om ni vill, passa på att prata om detta vid andra tillfällen, som till exempel under samlingen eller under matematiklektionen.

Forskning har visat att 6-åriga barn som tränat med Vektor under 8 veckor förbättras ungefär lika mycket i matematik som man normalt sätt gör under ett år.

Dessa resultat har man sett på gruppnivå, och precis som med allt annat kan individuella skillnader förekomma och inga förbättringar kan därför garanteras.

Tanken med Vektor är att träna arbetsminnet samt ge alla en bra grundläggande förståelse för tal för att göra matematikinlärnaing lättare fortsättningsvis.

Det går bra att låta eleverna träna med sina användarnamn hemma om de vill och om det fungerar för skolans och familjens planering.

Det kan vara ett bra sätt att ta igen tillfällen som eleven missat vid frånvaro, och kan vara ett bra sätt att involvera föräldrar och öka elevernas motivation.

Se bara till att ha en dialog med familjen om hur mycket de ska träna hemma så de inte kommer "för långt före" andra elever, om det skulle ställa till med er planering i skolan.

Vi rekommenderar hörlurar som ett sätt att lättare kunna fokusera på sin egen träning och inte distraheras för mycket av de som tränar runt omkring.

Vektor innehåller ljudeffekter som är tänkta att förstärka spelupplevelsen, och det går bra att arbeta utan hörlurar med låg volym, eller med ljudet avstängt, om eleverna inte tycker om att ha hörlurar och blir distraherade av varandra.

Det finns flera alternativ för hur ni kan låta elever som kommit efter med Vektor på grund av frånvaro träna extra för att komma ikapp med resten av gruppen. Det viktigaste är att ni ser till vad som fungerar bäst i er grupp och organisation.

Ett alternativ är att låta eleven träna extra senare samma skoldag, till exempel på fritids eller under en annan lektionstid, om möjligt.

Det går också bra att låta eleven träna hemma, om familjen har en surfplatta som fungerar för Vektor, eller om det är möjligt för dem att låna hem en från skolan.

En annan möjlighet är att förlänga träningsperioden för de elever som kommit efter och ge dem några extra dagar för att kunna slutföra alla 40 träningstillfällen.

Ja, det går bra att göra flera träningstillfällen med Vektor under samma dag.

Programmet har dock en spärr som gör att det inte går att logga in på nytt förrän två timmar efter att ett träningstillfälle avslutas.

Generellt rekommenderar vi att låta barnen träna en gång per skoldag tills alla 40 träningstillfällen är genomförda, då detta är det upplägg som beprövats, och för att undvika att barnen blir för trötta och tappar motivation av att träna för ofta. Men att träna två pass per dag då och då, till exempel för att komma ikapp efter frånvaro går bra. Se till vad som verkar fungera bäst för varje enskild individ och för er organisation!

Snigeluppgifterna är ett standardiserat sätt att mäta utvecklingen av barnens matematikkunskaper.
De dyker upp en gång i början, en gång mitt i och en gång på slutet av de 40 sessionerna.
Det är inte "meningen" att barnen ska klara av alla, när tiden gått ut kommer de tillbaka till där de var i spelet.Teknisk support

Se våra systemkrav!

Ja, Vektor finns numera som ett tillägg till webbläsaren Chrome vilket gör det möjligt att spela på en dator där Chrome är installerat.

Länk till Vektor i Chrome Web Store

Nej, det går inte att förändra sin avatar efter att spelet påbörjats. Utrustning som man samlar på sig under spelets gång kan man ändra på, men karaktären går inte att förändra.

Träningsresultaten är anonymiserade och kan inte kopplas till en fysisk person. Nuvarande system stödjer inte möjligheten att radera befintliga användarnamn. Man kan dock ta bort kopplingen till ett användarnamn från sin lärarsida om man inte längre vill se det i sina grupper. Det går INTE att ångra en sådan borttagning. Användarnamn som varit inaktiva en längre tid (ca ett år) kommer automatiskt att arkiveras, dvs tas bort från den aktiva databasen. De går INTE att hämta tillbaka.

Ja, det går numera att flytta användarnamn mellan lärarkonton. Detta måste dock godkännas av båda lärarna för att det ska genomföras.

Den vanligaste orsaken till detta är att det varit problem med internetuppkopplingen på den lärplatta eleven tränade på, och att hen sedan bytt till en annan lärplatta som eleven varit inloggad med Vektor på vid något tillfälle tidigare. Då syns föremålen som eleven hade vid det tillfället, och inte de som inkommit sedan dess. För att rätta till detta måste eleven logga in på Vektor på den lärplatta som användes när internetuppkopplingen inte fungerade.

Om internetuppkopplingen är stabil ska de allra senaste resultaten och föremålen synas vid nästa träningstillfälle, och ni kan fortsätta träningen som vanligt.

Av legala skäl kan vi dessvärre inte möjliggöra för att användare skriver in personnamn eller annan data som leder till att vi på Cognition Matters kan koppla träningsdata till en individ.

Om någon tränat, men dessa tillfällen inte registrerats på ert konto på Cognition Matters, beror det oftast antingen på att eleven använt ett annat användarnamn, eller att den lärplatta som eleven använt inte haft internetuppkoppling under de dagarna. För att rätta till det senare måste eleven logga in på Vektor på den lärplatta som användes när internetuppkopplingen inte fungerade.

Sitt med den eleven vid nästa inloggningstillfälle och kontrollera så de använder rätt användarnamn och att lärplattan har internet.

Om du har registrerat ett lärarkonto men inte fått något email kan du börja med att titta i din skräppost för att se om mailet har hamnat där. Om du fortfarande inte hittar det kan det ha fastnat i ett annat filter, och du behöver i sådant fall kontakta din IT-administratör.
Ett annat alternativ är att registrera ett konto med en annan email-adress.

 

 

Comments are closed.
WordPress Image Lightbox Plugin