Få med skolpersonalen!

Att få med all berörd skolpersonal i arbetet med Vektor kommer att underlätta för er.
Se till att den personal som kommer vara involverad känner till vad Vektor är, hur det hjälper eleverna och vad som förväntas av dem som lärare.

För de lärare som kommer att vara närvarande när eleverna tränar är det viktigt att förstå att alla elever arbetar självständigt med Vektor. Övningarna och svårighetsnivån kommer att variera mellan eleverna, och det är inte meningen att de ska jämföra eller tävla med varandra.

De flesta barn som tränar med Vektor verkar tycka om det, men det är bra att komma ihåg att Vektor är designat för att vara så utmanande att eleverna ligger på nivåer där de inte klarar alla försök, och att det är på så vis de lär sig och utvecklas. Det kan vara frustrerande och kämpigt emellanåt, och ert stöd och engagemang som närvarande vuxna blir då extra viktig för att hjälpa alla att genomföra hela träningsperioden.

Här är en film som är en bra första introduktion för att få bättre förståelse för nyttan med Vektor:

Comments are closed.
WordPress Image Lightbox Plugin