För föräldrar

Hjälp ditt barn att få en bra start i matematik med förbättrat arbetsminne och förståelse av tal.
Vill du följa ditt barns utveckling på hemsidan så skapa istället ett lärarkonto .
Vänligen spara användarnamnet vi genererar åt er då vi tyvärr inte kan hjälpa till med att återskapa det.

Skapa användarnamn!

HUR ANVÄNDS VEKTOR HEMMA?

Innan ni sätter igång med Vektor är det bra att göra en plan för vilken tid på dagen ni har möjlighet att ägna 30 minuter åt träningen, och när det passar för er att planera in en 8-10 veckors period med Vektor 4-5 dagar per vecka. Det går bra att ta en veckas uppehåll under träningsperioden.

Majoriteten av barnen som tränar med Vektor verkar tycka att det är roligt. Men träningen är också krävande. Det är inte meningen att barnen ska klara alla försök med en gång. Förbered barnen på att det kan bli frustrerande när det blir fel ibland. Om du som vuxen är närvarande och engagerad i barnens träning, hjälper du dem att genomföra hela träningsperioden.

Titta på våra filmer för att få tips från andra som coachat barn genom Vektor.

Barn med dyskalkyli

Dyskalkyli innebär svårigheter med matematikinlärning, framförallt med att förstå aritmetik. Dyskalkyli kan dock ses som en del av en normal variation av hur snabbt olika barn lär sig matematik. Många av de övningar som används vid normal  undervisning kan alltså även användas för barn med dyskalkyli, om svårighetsnivån anpassas till individens förmåga. Flera studier har visat att träning med hjälp av tallinjen är ett effektivt sätt att lära sig matematik för barn med dyskalkyli. (ref 7-9).

COGNITION FLEX

Om du har elever med särskilda behov, såsom dyskalkyli, föreslår vi att du även tittar på vår andra app, Cognition Flex. Med Flex kan man välja typ av övning till skillnad från med Vektor då man måste följa en förbestämd träningsplan. Observera dock att ett användarnamn för Vektor inte fungerar för Flex och vice versa.

7. Kaser, T., et al. Design and evaluation of the computer-based training program Calcularis for enhancing numerical cognition. Frontiers in Psychology 4, 489 (2013).
8. Kucian, K., et al. Mental number line training in children with developmental dyscalculia. Neuroimage 57, 782-795 (2011).
9. Link, T.M., K; Huber, S.; Fischer, U.; Nuerk, H-C. Walk the number line - An embodied training of numerical concepts. Trends in Neuroscience and Education 2, 74-84 (2013).

 

WordPress Image Lightbox Plugin