Vetenskapligt råd

Brian Butterworth

Brian Butterworth är professor emeritus i kognitiv neuropsykologi på the Institute of Cognitive Neuroscience på University College i London. Prof. Butterworth är en framstående person inom dyskalkyliforskning. Han är medgrundande redaktör till tidskrifterna  “Mathematical Cognition” och “Language and Cognitive Processes”, samt författare till ett flertal böcker, bland annat  “Den matematiska människan” och medförfattare till “Educational Neuroscience”. Han är även docent på the British Academy.

Roi Cohen Kadosh

Roi Cohen Kadosh är föreståndare på Cohen Kadosh Lab, på the Department of Experimental Psychology, University of Oxford. Cohen Kadosh forskning fokuserar på neurala substrat för numerisk representation samt psykologiska och biologiska faktorer som formar lärande och kognitiva prestationer genom livet.

Ola Helenuis

Ola Helenius är doktor i matematik och biträdande föreståndare på Nationellt Centrum för matematikutbildning på Göteborgs Universitet samt lektor i matematikdidaktik vid Örebro universitet. Helenius har varit med i de internationella bedömargrupperna vid Högskoleverkets utvärderingar av matematikämnet respektive av lärarutbildningen samt deltagit i en utredning av matematiken på tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningar. Han har också deltagit i arbetet med förskolans förtydligade läroplan. Helenius forskning fokuserar på matematisk inlärning och utbildning, samt grundläggande frågor om matematiskt kunnande.

Torkel Klingberg

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Hans forskning fokuserar på hjärnans utveckling och plasticitet, vilket inkluderar digitaliserade metoder för att förbättra uppmärksamhet och arbetsminne hos barn. Prof. Klingberg har skrivit tre böcker:  “Den översvämmade hjärnan”, “Den lärande hjärnan”, samt den nyutgivna "Hjärna, gener och jävlar anamma". Prof. Klingberg är även medlem i Nobelförsamlingen.

Arthur Kramer

Arthur Kramer är föreståndare på the Beckman Institute for Advanced Science & Technology och the Swanlund Chair and Professor of Psychology and Neuroscience på the University of Illinois. Han är verksam i the Department of Psychology, Neuroscience program, och i the Beckman Institute. Ett stort fokus för Prof. Kramers forskning är att förstå och underlätta kognitiv och neural plasticitet genom livet.

Pekka Räsänen

Pekka Räsänen är klinisk neuropsykolog samt forskare och biträdande föreståndare på  the Niilo Mäki Institute (NMI) i Finland. NMI är ett multidiciplinärt forsknings - och utvecklingscenter för barn och ungdomar med inlärningssvårigheter. Räsänens forskning inkluderar neuropsykologiska inlärningssvårigheter, främst dyskalkyli och visuospatiella perceptuella svårigheter, samt tidig intervention och teknikunderstödd inlärning.

Comments are closed.
WordPress Image Lightbox Plugin