FÖR LÄRARE

Ge dina elever möjligheten att träna med forskningsbaserade övningar.

Skapa lärarkonto!

Hur används Vektor i skolan?

Du har redan en plan för hur du ska lära dina elever matematik. Men du vet att deras förmågor varierar mycket - många av dem är ännu inte kognitivt redo att kunna ta till sig matematik. Några har svårigheter med att fokusera, andra saknar en grundläggande förståelse för tal. De står alla inför en stor utmaning när de kommer till dig för att lära sig matematik.

Vektor kan användas av barn som inte har några förkunskaper i matematik. Forskningen och den mesta erfarenheten kommer från barn i förskoleklass. Men Vektor är tillräckligt avancerat för att även kunna användas av barn som har 1-2 års skolgång bakom sig, och kanske av äldre barn med svårigheter inom matematik eller med dyskalkyli om läraren anser att det kan vara till hjälp.

Eftersom programmet anpassas efter varje barns förmåga kan det användas av hela klassen. Tidigare erfarenhet säger att det kan vara en fördel för elevernas motivation att arbeta tillsammans på klassnivå i stället för att enbart låta enskilda elever med specifika svårigheter träna.

Eleverna tränar med Vektor i 30 minuter varje skoldag under 8-10 veckor (en veckas uppehåll från träningen går bra) tills alla genomfört 40 träningstillfällen.

Allt du behöver för att komma igång är lärplattor och hörlurar till eleverna. Klicka för att skapa ett konto så kan du sätta igång med att skapa användarnamn till din klass redan idag! 

Notera: Vid tre tillfällen under de 40 sessionerna inleds sessionen med ett "snigeltest". Det är ett standardiserat matamatiktest som används av våra forskare för att utvärdera övningarnas effektivitet. Eleverna förväntas inte klara alla uppgifter, när testtiden är slut återkommer de till där det var i spelet.

Som lärare kan du gärna kombinera Vektor med lektioner där ni i grupp använder er av talraden för att lösa matematiska problem. Vi rekommenderar också boken “Tänka, resonera och räkna i förskoleklass”av Görel Sterner.

Cognition Flex

Om du har elever med särskilda behov föreslår vi att du även tittar på vår andra app, Cognition Flex. Med Flex kan man välja typ av övning till skillnad från med Vektor då man måste följa en förbestämd träningsplan. Observera dock att ett användarnamn för Vektor inte fungerar för Flex och vice versa.

 

WordPress Image Lightbox Plugin