Testa Vektor

Vi uppmuntrar alla som ska börja med Vektor i sin verksamhet att testa programmet själva!

För att göra det kan ni antingen:

      1. Logga in med "testunlocked" som användarnamn - då kommer ni till en demo-version där ni kan se och prova alla olika övningar, eller:
      2. Skapa ett eget användarnamn från ditt konto. Klicka på "Skapa träningar" och börja med en ny grupp och namnge den exemplevis för "testanvändarnamn" eller "användarnamn lärare". På så vis blir det lättare att särskilja dem från elevernas träningar när ni tittar på träningskurvorna.

Använd inte elevernas användarnamn för att logga in. Om ni gör det påbörjas första träningssessionen och eleven går då miste om den sessionen, som också innehåller en introduktion bestående av ett bildspel för att eleverna lättare ska förstå handlingen i Vektor.

 

Leave a Reply

WordPress Image Lightbox Plugin