Det verkar som att en elev har förlorat föremål som hen tidigare hade i Vektor, varför?

Den vanligaste orsaken till detta är att det varit problem med internetuppkopplingen på den lärplatta eleven tränade på, och att hen sedan bytt till en annan lärplatta som eleven varit inloggad med Vektor på vid något tillfälle tidigare. Då syns föremålen som eleven hade vid det tillfället, och inte de som inkommit sedan dess. För att rätta till detta måste eleven logga in på Vektor på den lärplatta som användes när internetuppkopplingen inte fungerade.

Om internetuppkopplingen är stabil ska de allra senaste resultaten och föremålen synas vid nästa träningstillfälle, och ni kan fortsätta träningen som vanligt.

Comments are closed.
WordPress Image Lightbox Plugin