Hur gör vi med elever som kommer efter med Vektor p.g.a. frånvaro?

Det finns flera alternativ för hur ni kan låta elever som kommit efter med Vektor på grund av frånvaro träna extra för att komma ikapp med resten av gruppen. Det viktigaste är att ni ser till vad som fungerar bäst i er grupp och organisation.

Ett alternativ är att låta eleven träna extra senare samma skoldag, till exempel på fritids eller under en annan lektionstid, om möjligt.

Det går också bra att låta eleven träna hemma, om familjen har en surfplatta som fungerar för Vektor, eller om det är möjligt för dem att låna hem en från skolan.

En annan möjlighet är att förlänga träningsperioden för de elever som kommit efter och ge dem några extra dagar för att kunna slutföra alla 40 träningstillfällen.

Comments are closed.
WordPress Image Lightbox Plugin