Träningsdagarna för en elev syns inte i mitt konto, vad kan det bero på?

Om någon tränat, men dessa tillfällen inte registrerats på ert konto på Cognition Matters, beror det oftast antingen på att eleven använt ett annat användarnamn, eller att den lärplatta som eleven använt inte haft internetuppkoppling under de dagarna. För att rätta till det senare måste eleven logga in på Vektor på den lärplatta som användes när internetuppkopplingen inte fungerade.

Sitt med den eleven vid nästa inloggningstillfälle och kontrollera så de använder rätt användarnamn och att lärplattan har internet.

Comments are closed.
WordPress Image Lightbox Plugin